Olvasd el Románia Digitalizálására szóló tervünket, az alábbi 5 kulcsfontosságú területen: Oktatás, Egészségügy, Környezetvédelem, Sebezhető csoportok, Részvétel.

Ez a dokumentum az Code for America Magatartási Kódexén alapul.

A Code for Romania az összes eseményén, fórumán és tevékenységén követi  és fenntartsa a  következőket: 

 • Ez egy biztonságos és tiszteletteljes környezetet minden résztvevő számára
 • Ez egy olyan környezet, amelyben minden ember szabadon kifejezheti magát
 • Minden hozzájárulás önmagában értékes. Tiszteletben tartjuk mindegyikük ötleteit, tulajdonságait és hozzájárulását.
 • Ne feltételezzük, hogy mindenkinek hasonló korábbi tapasztalata van. Ösztönözzük a kérdéseket.
 • Megtalálni annak a módját, amellyel az emberek eredményesek lehetnek (műszaki vagy egyéb téren) tulajdonságaikkal és készségeikkel, valamint mindegyikük energiájával.
 • Használjunk olyan kifejezéseket, mint "igen / és" a "nem / de" helyett.
 • Ösztönözze a tagokat és a résztvevőket, hogy hallgassanak ugyanolyan mértékben amennyiben beszélnek.
 • Próbáljuk meg a nyilvánosan elérhető eszközöket és technológiákat építeni. Elsőbbséget élveznek azok a tevékenységek, amelyek a nagyközönség javát szolgálják, nem pedig a magánjellegű tevékenységeket.
 • Prioritást élveznek azok a csoportoknak a hozzáférése és véleménynyilvánítása, amelyek hagyományosan ki vannak zárva a polgári folyamatból.
 • Törekedjünk arra, hogy a közösség megfelelő képviseletét biztosítsuk a műszaki megoldás tervezésének és megvalósításának folyamatában. Ez magában foglalja a hagyományosan marginalizált csoportok, a  nők és a kisebbségeknek részvételének ösztönzését.
 • A döntéshozatali folyamatban aktívan bevonjuk a közösségi csoportokat és azokat, akik rendelkeznek szakértelemmel a vitatott témával kapcsolatban.
 • Biztosítjuk, hogy a közösség tagjai, a helyi hatóságok képviselői és a közösségi partnerek közötti kapcsolatok és beszélgetések tisztelet teli közhangban, elősegítve a részvételt és ay együttmúködést
 • Olyan környezetet teremtünk, amelyben az embereket nem érintik megkülönböztetés vagy zaklatás.

A Code for Romania, egy apolitikus szervezet, és egyetlen politikai párthoz sem társul.

A Code for Romania nyílt forrású (open-source) informatikai termékeket fejleszt ki. Egyetlen közreműködő sem tarthat fenn tulajdonjogot azokra a projektekre, amelyhez hozzájárult.

A Code for Romania fenntartja a jogot arra, hogy bárkit, aki nem felel meg ezeknek a politikának, fel lehet szólítva hogy hagyja abba a Code for Romania-val  való együttműködést, eseményein és fórumain való részvételét.

Zaklatásellenes szabályzat a Code for Romania-ban

Ez a diszkriminációellenes politika a Geek Feminism wiki politikájának példáján alapul, amelyet az Ada Initiative és más önkéntesek dolgoztak ki.

Ez a politika számos más politikán alapul, beleértve: Az Ohio LinuxFest zaklatásellenes politikáját, amelyet Esther Filderman és Beth Lynn Eicher írta, és a Zaklatásellenes Kon projektet. Mary Gardiner, Valerie Aurora, Sarah Smith és Donna Benjamin általánosította ezeket az irányelveket és támogató anyagokat adott hozzá. A LinuxChix, a Geek Feminism és más csoportok számos tagja hozzájárult ehhez a dokumentumhoz.

A Code for romania minden tevékenysége, rendezvénye és fóruma, valamint a tagok, az előadók és a résztvevők kötelesek betartani  a következő zaklatásellenes politikát.

Amellett, hogy az általunk szervezett rendezvények megfelelnek az ebben a dokumentumban említett alapelveknek, a Code for Romania partnerségeket fog létrehozni, és csak azokkal a csoportokkal társul, amelyek tiszteletben tartják az azonos zaklatás és diszkriminációellenes politikát, valamint ezeknek a  tagjaik és a résztvevőinek a kapcsolattartásban is. A Szponzorok és a Partnerekre is céljai a jelen zaklatásellenes politikáknak.

A Code for Romania fenntartja, hogy zaklatás és megkülönböztetés nélkül környezetet biztosítson, egy olyan környezetet ahól mindenki, nemtől, nemi identitásától és kifejezésétől, szexuális irányultságától, fogyatékosságától, fizikai megjelenésétől, súlyától, faji hovatartozás, vallásától függetlenül részt vehet. Semmilyen módon nem toleráljuk a tagok, a résztvevők vagy a partnerek ellen irányuló agressziót. A szexuális szándékú nyelv és megatartás nem alkalmasak a Code for Romania közösségének egyik eseményén és/vagy tevékenységén sem, beleértve ide az előadásokat is. Bárki, aki nem felel meg ezeknek az irányelveknek, az esemény szervezője vagy a fórum adminisztrátora által kizárható a Code for Romania közösségi tevékenységeiből, eseményeiről és fórumairól.

A Code for Romania honlapunkon és minden más fórumon közzéteszi ezt a magatartási kódexet és a diszkriminációellenes politikát. Ezeket közzéteszik minden fenntartott oldalon és minden eseményen amelyen részt vesz, és erre utalunk az események tagjainak és résztvevőinek e-mailekben is.

A diszkrimináció magában foglalja, de nem korlátozódik az alábbiakra: sértő írásbeli vagy szóbeli megjegyzések a nemekkel, a nemi identitással és a kifejezéssel, a szexuális irányultsággal, a fogyatékossággal, a fizikai megjelenéssel, a testtel, a fajjal, a vallással, a nyilvános terekben alkalmazott szexuális képekkel, szándékos megfélemlítéssel; követés; zaklató kép vagy videofelvétel készítése; nem megfelelő fizikai kapcsolat; szexuális utalások; kizárás; olyan  hangnem vagy viselkedés  amelyek bizonyítják a lekezelést.

A hátrányos megkülönböztetés magában foglalja, de nem korlátozódik az alábbiakra: az emberek különböző kategóriáira alkalmazott tisztességtelen és káros bánásmód, különösen faj, nemzetiség, életkor, nem, szexuális irányultság, fogyatékosság, fizikai megjelenés, vallás stb. Alapján.

Ha egy résztvevő megkülönböztetést vagy zaklatást mutat, a szervezők megtehetnek minden szükségesnek tartott intézkedést, ideértve az érintett személy figyelmeztetését vagy kizárását a Code for Romania közösségi tevékenységeiből, eseményeiről és fórumairól való kizárást.

Ha zaklatás és / vagy diszkrimináció áldozata vagy, vagy ha ennek tanúja vagy hogy valakit zaklatnak és / vagy hátrányosan megkülönböztetnek, kérjük, azonnal vedd fel a kapcsolatot a Code for Romania  tagjával vagy a fórum adminisztrátorával. Felveheti velük a kapcsolatot a [szervező / adminisztrátor e-mail és telefonszáma] címen. A rendezvényszemélyzet és a fórum adminisztrátorok szívesen segítenek a kapcsolat felvételében az adott szálloda / terület biztonsági személyzetével vagy az illetékes helyi hatóságokkal, vagy egyéb támogatást nyújtanak a zaklatás által érintett személyek számára, hogy biztonságban érezzék magukat a rendezvény teljes időtartama alatt.

Ha nem sikerül kapcsolatba lépni az esemény szervezőjével vagy fórum adminisztrátorával, vagy a helyzet  vészhelyzetnek minősül kérjük hívd a 112-et és / vagy távolítsd el magad a helyzetből, vagy legalább vegyél távolságot.

Felveheted  a Code for Romania-val a kapcsolatot zaklatással kapcsolatban a safespace@code4.ro címen is. Használd az alábbi e-mail sablont. A Code for Romania tagjai egyetértenek abban, hogy nem mindig képesek felmérni egy adott helyzetet, az események számának és az a tény miatt, hogy csapatunk nem mindig van jelen. Biztosak vagyunk azonban abban, hogy ezen iránymutatások biztosításával létrehozunk egy olyan közösséget, amely önként betartja ezeket az értékeket, és mindenki számára befogadó és barátságos környezetet teremt.

Nagyra értékeljük részvételeteket, és reméljük, hogy az elvárások kezdettől fogva és nyílt kommunikációjával mindannyian élvezhetünk az agresszió nélküli környezetet.

E-mail sablon a zaklatás jelentésére 

TÁRGY: Safe Space riasztás az [esemény neve] alatt

Azért írok, mert agressziós cselekmény áldozata lettem a Code for Romania  egyik rendezvényén (név, hely, az esemény dátuma).

Elérhetőségeim…. Köszönöm.

Code for Romania Csapata