Olvasd el Románia Digitalizálására szóló tervünket, az alábbi 5 kulcsfontosságú területen: Oktatás, Egészségügy, Környezetvédelem, Sebezhető csoportok, Részvétel.

A Code for Romania Mechanizmusa

Code for Romania megtervezi, megépíti és karbantartja Románia technológia által elért szociális változás ökoszisztémáját. Szervezetünknek sikerült kialakítania és megerősítenie egy funkcionális mechanizmust, amely révén a közösség összefog és képes irányítani a hatalmas informatikai fejlesztési kapacitást Romániában és a diaszpórában, hogy digitális megoldásokat nyújtson az előttünk álló problémákra. 

2020 végén közösségünk majd 2000 tagot számol, akik együttesen nagyon változatos interdiszciplináris csoportot alkotnak, amely UX-tervezőkből, fejlesztőkből, szoftver rendszer építészekből, kommunikátorokból, tervezőkből és kutatókból áll.


A Code for Romania közösségként született, és egyik fő célunk az egység megőrzése, és három nagyon fontos okból próbáljuk folyamatosan bevonni tagjainkat a döntéshozatali folyamatba.

  • a közösség a legfontosabb tartópillére a Code for Romania-nak
  •  
  • hisszük, hogy egy közösség által vezérelt szervezet sokkal jobban ismeri a társadalom elvárásait és szükségleteit, és..
  • úgy gondoljuk, hogy a bevont közösség a legjobb mechanizmus a döntéshozó csapat ellenőrzésére és felügyeletére.

Nap mint nap mindent megteszünk annak biztosítására, hogy szervezetünk egy biztonságos és barátságos tér legyen a tagjai számára, DNS-ben világos szabályok és értékek vannak, amelyektől nem térünk el.

Szervezeti modellünk ugyanakkor a meritokrácián alapul, az erőfeszítéseket megfelelő elismeréssel jutalmazzák, és a döntéshozó struktúrák aktív tagjává váláshoz való hozzáférés a munka mértékén és az önkéntesként elért eredményeken alapul, akár állandó munkatársként, akár aktív, állandó közreműködőként az egyik befejezett projektben.


📌Tervezés 

A Code for Romania munkamechanizmusát egy piros szál köti össze, amely négy nagyobb létfontosságú folyamatot egyesít, amelyeket követnünk kell céljaink elérése érdekében. Ezek közül az első a megoldás tervezés, amely a Civic Labs program keretén belül zajlik.

A Civic Labs fő célpontjai a következők

  • civil technológiai megoldások létrehozása Románia fő problémáinak megoldására a: kutatás, ötletképzés, inkubálás, prototípus készítés és tesztelés segítségével ami önmagában egy nagyon részletes folyamat,
  • átalakítani a civil technológiai megoldások finanszírozását és
  • megteremteni a szükséges körülményeket a civil technológiai infrastruktúra romániai fenntartható fejlődéséhez.

Minden évben kitüzünk magunknak egy célt mind az öt kutatott területen amit vizsgálunk: oktatás, egészségügy, a veszélyeztetett csoportok, a környezet és az civikus részvétel. Minden kutatási ciklus elején meghatározzuk a terület összes érintett szereplőjét (közintézmények, szakértők, nem kormányzati szervezetek, vállalatok vagy kezdeményező csoportok). Interjúkat és fókuszcsoportokat folytatunk, amelyek célja annak megértése, hogy mik a kritikus pontok és hogyan nyilvánulnak meg. Az információkat tanulmányok, jelentések, szakdolgozatok és a vonatkozó adatsorok elemzésével ellenőrizzük. Ahol lehetőségünk van rá, megkezdjük saját kvantitatív vizsgálatunkat.

Miután a problémák felsorolása világos, átmegyünk egy jogalkotási kutatás szakaszon, hogy megértsük a normatív kontextust, amelyben megnyilvánulnak, és hogy megértsük, milyen korlátokkal kell szembenéznünk a lehetséges megoldások kidolgozása során. Ezután következik a technikai kutatás szakasza, amelynek célja a területen kifejlesztett digitális termékek, azoknak életciklusa, sikereinek vagy kudarcainak és az őket kiváltó okok elemzése, valamint annak kiderítése, hogy a hasonló problémákat hogyan oldódtak meg világszerte… ebből tanulni.

Az terület komplex megértésével áttérünk az ötletgenerálás és az inkubálás szakaszaira, amelyben digitális megoldási koncepciókat generálunk e problémák orvoslására, javítására vagy megoldására. A koncepciókat ezután szakértőkkel teszteljük, majd prototípusokat készítünk és dokumentáljuk, hogy a technikai fejlesztésre ezek lészen legyenek.

Gyakorlatilag ennek a ciklusnak a végén minden megoldási javaslatot kísér egy: (1) egy interaktív prototípus, (2) a termék funkcióit részletező terméklap és (3) a becsült műszaki megvalósítási költségvetés. Az osszes terméket egy átfogo kutatási jelentes is követ ami részletezi az adott kutatott területen talált problémákat, megoldásokat.

Rövidre fogba, a Civic Labs-ben sikerült a digitális megoldás elkészítéséhez szükséges erőfeszítések felét megtenni, mielőtt az első kódsort megírtuk volna. Ezen a ponton egy informatikai fejlesztő csapatra van szükség, hogy a megoldást a kipróbált "modellje", a Civic Labs-ban rajzolt és dokumentált prototípus szerint építsék fel.

A tervezési szakaszban megtervezett és validált megoldások ezután eljuthatnak a Tech for Social Good önkéntes közösség (a Code For Romania második kulcsfontosságú programja) szakképzett kezekbe, ahol pro-bono módon fejlesztik őket, vagy pedig egy Donor vagy egy civil szervezet jelentkezhet velük, hogy támogatást kapjon az adományozóktól.

Míg a megoldások teljes listája nyitott minden potenciális partner számára, elfogadásukhoz számos feltétel társul.

  • Egyértelmű szoftver-szállítási feltételekkel rendelkezünk, amelyeket be kell tartani a műszaki fejlesztés során, amelyeket bármely finanszírozó feltételez egy vagy több megoldás elfogadása során. Ezek a feltételek a kódminőségi előírások betartására, vagy a hozzáférhetőség és a biztonság terén bevált gyakorlat más szempontjaira vonatkoznak. Ez biztosítja, hogy bármely megoldás működőképes maradjon és hosszú távon fenntartható legyen.
  • Minden megoldás nyílt forráskódú MPL 2.0 licenc alatt készült. Ez a feltétel megkönnyíti a termék egyszerű adminisztrációját bármely szervezetnél, elkerülve annak kockázatát, hogy a szoftver egyetlen informatikai fejlesztési szolgáltató kezébe kerüljön. Másodsorban Románia nyílt forráskódú könyvtárát szeretnénk bővíteni újrafelhasználható és naprakész alkalmazásokkal és projektekkel a hosszú távú fejlesztési költségek csökkentése érdekében.
  • A Code for Romania-nak terméktulajdonos szerepe van az összes elfogadott alkalmazásban, hogy támogatást nyújtson a folyamatban lévő partnereknek és biztosítsa a megoldás technikai követelményeinek való megfelelést.

Ez a folyamat nem elméleti, az elmúlt négy évben bebizonyítottuk ennek a mechanizmusnak a megvalósíthatóságát azáltal, hogy új megoldásokban újrafelhasználjuk a más nyílt forráskódú alkalmazásokban kifejlesztett kódot, ami csökkentette a fejlesztési időt és a kapcsolódó költségeket, ami kisebb költségvetést jelent. 


📌Építünk 

A Tech for Social Good mely korábban lett említve, a Code for Romania második kulcsfontosságú programja, amelyben bármikor legalább hat megoldást van fejlesztés alatt. Ez a program összefogja azokat a közösségi önkénteseket, akik pro-bono kódolnak, hogy életre keltsék a Civic Labs-ban tervezett prototípusokat.

A működő mechanika egyszerű és eredményt ad. A Code for Romania technikai csapata felelős a folyamat irányításáért 💻az egyes működő megoldások műszaki fejlesztése. A kóddal való közvetlen hozzájáruláson túl gondoskodunk arról, hogy az egyes projekteket feladatokra és mikrotaskokra bontsuk, meghatározzuk a fejlesztés mérföldköveit, összehangoljuk az önkénteseket, akik megoldják ezeket, és értékeljük az általuk írt kódot. Így ösztönözhetünk egyre több fejlesztőt, a rendelkezésre állásuktól függetlenül (heti egy órától több tiz óráig), hogy segítsenek egy feladat megoldásában anélkül, hogy arra kényszerítenék őket, hogy egy vagy másik projekt állandó részévé váljanak.

Ezen folyamat mellett minden hónapban szervezünk egy HackDay-t, egy egynapos rendezvényt, amelyre online, és ha a kontextus engedi, Románia négy nagyvárosában: Bukarestben, Kolozsváron, Iasiban és Temesváron kerül sor.  

A Tech for Social Good fejlesztés alatt álló megoldásokat három szempont alapján választják meg: (1) azok a megoldások, amelyeket valószínűleg nem fogad el egy finanszírozó sem, de amelyek elengedhetetlenek egy ágazat problémáinak megoldásához (2) a helyi közösség vezetők véleménye (3) a jelenleg folyamatban lévő projektek sokfélesége.


📌Karbantartás

A Tech for Social Good ban kifejlesztett megoldások közül néhány az adminisztrációnkban marad. Az olyan alkalmazások, mint a szavazásfigyelés vagy a RoHelp, a különböző szektorok infrastruktúrájának részei, és vagy nagyon magas műszaki karbantartási kapacitást igényelnek, vagy olyan szereplőnek kell irányítania őket, amely nem közvetlenül érintettek benne, annak biztosítása érdekében, hogy ezt a megoldást egy adott terület valamennyi szereplője felhasználja.

Ez a kritikus polgári infrastruktúra (Critical Civic Infrastructure) egy egyre növekvő része a Code for Romania-nak. A választási megoldások ökoszisztémájától kezdve az olyan alkalmazásokig, amelyek horizontálisan szolgálják az egész civil társadalmat, mint pl: redirectioneaza.ro vagy a VotONG, a nonprofit szervezetek kapacitásának növelését szolgáló kulcsfontosságú projektek folyamatos karbantartást, tárhelyet és kommunikációt igényelnek.


📌Kapacitás építés

A Civic Tech 911 és az Update Romania programok révén arra törekszünk, hogy növeljük a digitális megoldások kezelésének képességét civil szervezetek és közintézmények szintjén.

Civic Tech 911 

A Civic Tech 911, a technológiai részleg ami kész beavatkozni a nonprofit szervezetek segítségkéréseibe, amelyek technikai problémákkal küzdenek vagy digitális tanácsadásra szorulnak. a technológiai részleg kész beavatkozni a nem kormányzati szervezetek segítségkéréseibe, amelyek technikai problémákkal küzdenek vagy digitális tanácsadásra szorulnak. Amíg minden egyes civil szervezetnek nem lesz saját informatikai csapata, addig minden know-how-unk rendelkezésükre áll hogy hatékonyabbá váljanak, automatizálják a bonyolult és időigényes folyamatokat, üzeneteket küldjenek a lehető legnagyobb közönségnek és jobban teljesítsék küldetésüket.

Bármely nonprofit szervezet kérhet legalább egy ingyenes tanácsadást, és segítséget is kap mindaddig, amíg képesek vagyunk a lehető leggyorsabban kielégíteni igényeiket. 

Update Romania

Az Update Romania a romániai állami intézményeknek nyújtott segítségnek szentelt program. A program küldetése két fő szintre oszlik:

(1) Közpolitikai javaslatok. A Code for Romania nemzeti és helyi szinten közpolitikai javaslatokat fogalmazott meg és fogalmaz meg a digitalizálás terén, és kérésre ingyenesen segíti az állami intézményeket rendeletek vagy más normatív aktusok kidolgozásában és átalakításában. A központi adminisztráció számára javasolt utolsó hét közpolitika itt olvasható.

(2) Technikai segítség a helyi és központi intézmények számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy a közszolgálatban nincsenek magas rangú informatikai szakemberek, különösen az igényelemzés és a megoldástervezés területén, ezért a szervezet kapacitásától függően támogatást kínálunk az adminisztrációnak a szükséges szoftverek tervezésében.

Code for Romania kizárólag pro-bono módon dolgozik bármely intézménnyel, a szervezet tagjainak azon döntése alapján, hogy nem fogadunk el állami támogatást.


📌Beavatkozunk vészhelyzetekbe

A Code for Romania Taskforce révén egy 2019-ben tervezett és 2020 márciusában először végrehajtott program a romániai Covid-19 járvány következményeinek leküzdése érdekében, arra törekszünk, hogy bármikor beavatkozzunk, amikor létezik digitális válasz egy súlyos vészhelyzet esetén. A 21. században minden katasztrófával való szembenézéshez funkcionális digitális eszközökre van szükség a frontvonalon harcolók támogatásához.

A Code for Romania Taskforce egy működési mód és egy gyors reagálási mechanizmus, amely sürgősen technológiai megoldásokat generálhat az intervenciós csoportok számára, illetve a hatóságok és az állampolgárok közötti tömeges kommunikáció elősegítése érdekében, hogy hatékonyan hozzájárulhasson a normalitás helyreállításához.