Olvasd el Románia Digitalizálására szóló tervünket, az alábbi 5 kulcsfontosságú területen: Oktatás, Egészségügy, Környezetvédelem, Sebezhető csoportok, Részvétel.

Felhasználási feltételek

Az Általános Felhasználási Feltételek meghatározzák a "code4.ro" webhely potenciális látogatók vagy kedvezményezettek általi használatának általános feltételeit.

A „code4.ro” (a továbbiakban: „Webhely”, „Platform”, „code4.ro”) egy webhely, amely információkat szolgáltat a Code for Romania Egyesületről. A Code for Romania egyesület jogi személy, székhelye Bukarestben, Alba Iulia tér, 7 sz., bloc I6, 1 emelet , 6 lakás. Bejegyezve a speciális nyilvántartásba, A. rész, I 67/06.07.2016.

1. A Platform célja

A code4.ro célja, hogy bemutassa a Code for Romania egyesület tevékenységét.

 • Az oldal lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy feliratkozzon egy hírlevél szolgáltatásra, amelyet a Mailchimp e-mail platformon keresztül kezelnek. Az ebben az űrlapban szereplő adatok kizárólag az információk átadásának megkönnyítésére szolgálnak az ezt igénylő felhasználók számára.
 • A webhely lehetővé teszi a visszatérő vagy egyedi adományok beállítását a PayPal szolgáltatáson keresztül
 • A webhely lehetővé teszi a Code for Romania visszatérő eseményeinek résztvevőjeként való regisztrációt a tfsg.code.ro oldalon tárolt űrlapon keresztül.

2. Személyes adatok feldolgozása

A webhely oldalain megadott űrlapok kitöltésével a következő személyes adatokat gyűjthetjük:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Email
 • Telefonszám (opcionálisan)

3. Cél és alap

A Code for Romania személyes adatokat csak a webhely azon felhasználóinak érdekében dolgoz fel, akik fel akarnak iratkozni a szervezet visszatérő hírlevelére, akik adományozni kívánnak, vagy részt kívánnak venni a Code for Romania által szervezett rendezvények egyikén.

Ha a felhasználó nem szeretné, hogy személyes adatait feldolgozzák:

 • a code4.ro/donează oldalon megadott banki adatok felhasználásával adományozhat a szervezetnek 

4. Tárolási időtartam

A megadott személyes adatokat ideiglenesen tároljuk a code4.ro platform működése során.

5. Személyes adatok továbbítása harmadik feleknek

A Code for Romania nem nyújt személyes adatokat harmadik feleknek. Az adatokat a közintézmények vagy hatóságok, valamint más illetékes állami szervek rendelkezésére bocsáthatják jogszabályi rendelkezések alapján és azok keretein belül, az általuk kifejezetten benyújtott kérelmek eredményeként.

6. Felhasználói Jogok

Törvény szerint a code4.ro platform felhasználójaként. 679/2016, valamint 2018. május 25-től kezdődően az adatvédelemről szóló általános rendelet szerint a következő jogokkal rendelkezik:

 • A személyes adatok Code for Romania általi feldolgozásával kapcsolatos információkhoz való jog;
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga kérés alapján ingyenesen, évente egy kérésre
 • Kérelemre és ingyenesen beavatkozási, személyes adatok helyesbítési, törlési vagy hordozhatósági jog;
 • Jog a nemzeti felügyeleti hatósághoz fordulni,  az Autoritea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal  (székhelye Bukarestben, 1. szektor, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) vagy az igazságszolgáltatás ügyében a törvény által garantált jogok védelme érdekében.
 • Az ellenzékhez és az automatizált egyéni döntéshozatalhoz való jog;
 • 2018. május 25-től kezdődően az adatvédelemről szóló általános rendelet szerint a feldolgozás korlátozásának joga.

7. Biztonság és adatvédelem

Az információk védelme az Ön személyes adatainak feldolgozása során a Code for Romania egyik fő foglalkozása, ezért a code4.ro látogatásai során gyűjtött összes személyes adatot a Romániában hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel. A Code for Romania a legmodernebb technológiákat alkalmazza, és minden ésszerű technikai intézkedést megtesz a személyes adatok teljes biztonság és titoktartás mellett történő továbbítása és tárolása érdekében.

A webhelyen található összes személyes adatot az Európai Unió területén található szervereken tárolják és kezelik, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó európai jogszabályok hatálya alá tartoznak. Az ezen a webhelyen adott információk nem hagyják el az Európai Unió területét.

A Code for Romania vállalja, hogy nem adja ki a személyes adatokat a code4.ro webhely látogatásaival kapcsolatban, kivéve az felhasználási feltételekben,  jelen dokumentumában bemutatott helyzeteken vagy jogi helyzetekben.

Ha olyan eseményt fedezünk fel a személyes adatok biztonságával kapcsolatban, amely kockázatot jelent a felhasználóink ​​jogaira és szabadságaira, 72 órán belül értesítjük a Nemzeti Felügyeleti Hatóságot. Ha a biztonsági esemény  nagy kockázatot jelent az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről értesítést kap.

8. Védjegy és szerzői jog

Az ezen a webhelyen található összes információ szerzői jogait a Code for Romania birtokolja. Az ezen a webhelyen található anyag nem reprodukálható részben, teljes egészében vagy módosítva a Code for Romania kifejezett hozzájárulása nélkül, amely e jog birtokosa.

 • Minden jog fenntartva.
 • Szigorúan tilos használni ezt a weboldalt, annak tartalmának, biztonságának megsemmisítésére vagy megváltoztatására, vagy a code4.ro vagy a Code for Romania szervezet és tagjainak hiteltelenítésére vagy zaklatására.
 • A Code for Romania  minden technikai és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmaz az általa ellenőrzött adatok megvédésére a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy illetéktelen személy általi hozzáférés ellen..

9. Az általános Felhasználási Feltételeket Módosítása 

Az "Általános Felhasználási Feltételek" teljes egészében az Ön és a Code for Romania között létrejött megállapodást jelentik a code4.ro használatáról.

A Code for Romania fenntartja a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetes értesítése vagy elfogadása nélkül módosítsa és frissítse az "Általános Felhasználási Feltételeket".

Ha bármilyen kérdése van az ezen az oldalon található információkkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a code4@code4.ro e-mail címen.

10. A Code for Romania-ról

A Code for Romania független, politikai afiliáció nélküli és apolitikus civil szervezet, amelyet 2016-ban hoztak létre, és amelynek célja a fiatal informatikai szakemberek mozgósítása digitális eszközök létrehozására, amelyek elősegítik a társadalmi problémák megoldását. A Code for Romania a román jog, az alapító okirat és annak alapokmánya, valamint magatartási kodex- alapján és ezeknek megfelelően működik 

11. Kapcsolat felvétel

Ha bármilyen kérdése vagy problémája, valamint a személyes adatok a Code fro Romania által történő feldolgozásával kapcsolatos jogait szeretné gyakorolni,  forduljon hozzánk a következő címen:

Cim: Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, mun. București, Romania

E-mail: contact@code4.ro