Pe Blogul nostru poți citi rapoartele noastre de cercetare și prototipare din programul Civic Labs pentru anul 2020-2021, în domeniile Educație, Sănătate, Grupuri Vulnerabile, Mediu, Participare Civică.

Scoala Profesorilor

Școala Profesorilor

 Education for Romania: 
Managementul carierei pentru profesori, simplificat

 Soluție în lucru 

Managementul carierei în educație este un concept destul de străin și profesorii sau învățătorii nu au instrumente la dispoziție pentru a-și planifica parcursul profesional corect și cu un consum minim de resurse. Școala profesorilor este o aplicație web în care profesorul își poate crea un cont și configura un parcurs profesional dorit, iar pe baza acestuia i se recomandă un plan de învățare (inclusiv cursuri recomandate, acreditate sau nu), iar școala își poate crea un cont unde își poate introduce toți profesorii și menține la zi informațiile despre gradele, cursurile și formările acestora, unde poate configura parcursul resurselor sale umane, estima costuri și organiza calendarul de training.

Soluție adoptată de Fundația Vodafone România

Administrator: Fundația Didactica

Codul sursă

Tot codul scris de comunitatea Code for Romania este open-source. Ne propunem să construim, contribuim la și să încurajăm dezvoltarea librăriei de cod a României pentru a crește calitatea soluțiilor software din spațiul public și nu numai. Codul sursă deschis ajută la creșterea calității infrastructurii digitale construite de actorii din domeniul digitalizării, reduce costurile prin reutilizarea sa în contexte distincte, crește gradul de transparentizare, elimină dependența de furnizori unici și încurajează consolidarea de comunități de contribuitori printre specialiști care pot semnala erori sau pot îmbunătăți componente și funcționalități. Descopera aici codul acestei soluții:

Web